Què és la llibertat?

Fa dies que volia parlar de la llibertat, encara que sigui només de manera breu, donades les limitacions de l’escriptura en un blog. Els motius que em condueixen a fer-ho és que darrerament es parla molt de la llibertat (G. Bush fa la guerra en nom de la llibertat, en els anuncis publicitaris se’ns ven llibertat a través de cotxes, mòbils… fins i tot les institucions del nostre petit país ens recomanen parlar amb llibertat…). La llibertat és una de les motivacions fonamentals dels éssers humans. Volem ser lliures i al mateix temps necessitem sentir-nos lliures, tanmateix quina és la llibertat que ens volen vendre?

Segons Isahia Berlin a  “Dos conceptos de libertad” en Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza Edit.,1988  hi ha dos tipus diferents de llibertat: la llibertat positiva per a decidir, d’escollir entre diferents opcions (llibertat d’autorealització o lliure albir) i la llibertat negativa de poder fer sense impediments, sense cap tipus de coacció externa o interna. En aquest sentit la llibertat positiva s’aconsegueix com a producte de la llibertat negativa, perquè només es pot escollir lliurement quan no hi ha impediments que dificultin l’elecció.

La llibertat negativa esmentada per I. Berlin no és altra que la llibertat exposada per J. Stuart Mill en el seu llibre Sobre la llibertat (1859)  "El principi de llibertat no pot exigir que una persona sigui lliure de no ser lliure. No és llibertat el poder de renunciar a la llibertat." Es tracta, doncs d’una llibertat enfront les limitacions que pot tenir l’individu davant l’opressió de qualsevol forma de poder. El que es reclama és una protecció de les llibertats individuals per part de l’Estat que només ha d’intervenir i limitar la llibertat d’alguns individus quan hi hagi perill per a la resta de ciutadans.

"No és lliure cap societat, qualsevol que sigui la seva forma de govern, en la qual aquestes llibertats no estiguin respectades en la seva totalitat; i cap és lliure per complet si no estan en ella absoluta i plenament garantides. L’única llibertat que mereix aquest nom és la de buscar el nostre propi bé, pel nostre camí propi, en tant no privem als altres del seu o els impedim esforçar-se per aconseguir-lo. Cadascun és el guardià natural de la seva pròpia salut, sigui física, mental o espiritual. La humanitat hi surt guanyant consentint a cadascú viure a la seva manera que obligant-li a viure a la manera dels altres." Sobre la llibertat.

Però, quina és la llibertat que realment volem?  

[@more@]1 comment so far ↓

#   Cyric on 01.26.05 at 11:17     

molt interessant, un assumpte sobre el que mereix la pena reflexionar…