La ignorància

L’error és fill de la ignorància. Ens equivoquem, perquè ignorem els efectes que pot tenir la nostra acció. Ignorar és no saber alguna cosa o no tenir-ne notícia. Avui en dia hi ha molta ignorància, fet que provoca que tinguem una concepció errònia de la realitat. Com ja vaig dir en un post anterior: som […]