Un món virtual

Possiblement i molt més avui en dia,el món no es pot definir només amb un concepte, com ja va dir Kant. Són necessaris molts més conceptes per definir la complexitat del món. Un d’aquests conceptes és el de virtualitat. La irrupció de les noves tecnologies (sobre tot Internet, però sense deixar de banda la gran […]