La filosofia pràctica

La filosofia es pot entendre de moltes maneres. Hi ha una filosofia més teòrica i una altra de més pràctica. D’aquesta última avui en voldria fer un breu esment, perquè molt sovint no té el ressò que caldria. El professor de filosofia del City College de Nova York i pioner del moviment de la filosofia pràctica dels […]