Com coneixem?

Una de les preguntes que més ha interessat als filòsofs dedicats a l’epistemologia o teoria del coneixement, és la de com s’inicia el procés de coneixement i com coneixem la realitat. Pels empiristes (J. Locke, D. Hume…), només hem de fer cas dels sentits, de la pròpia experiència; per contra els racionalistes (R. Descartes, G. W. […]