L’error

"Errare humanum est", errar és humà. Aquest dip-blog que va iniciar el seu camí fa pocs dies per la infoesfera potser sigui un error, però dels errors aprenem com ens diu K. Popper: Entrem de debò en contacte amb la «realitat» a través del falsament de les nostres suposicions. És només el descobriment i l’eliminació dels nostres errors el que constitueix […]