Reflexions sobre els blogs i la filosofia

Mentre arriba la fi del món anunciada, voldria exposar algunes reflexions respecte al blog (prefereixo utilitzar el terme anglès original). Quan vaig començar a escriure en aquest blog la meva intenció era comprovar quina mena de filosofia es podia fer a través d’un blog. Com ja vaig dir en la presentació, l’objectiu era el de […]