D’una societat selectiva a la selectivitat de la filosofia

Sens dubte la societat actual és una societat selectiva on només sobreviuen els més forts i els que s’adapten millor a les circumstàncies. El principi selectiu de caràcter darwinià sembla funcionar inexorablement com a mecanisme dinàmic d’evolució social.

La pregunta és: s’ha d’aplicar aquesta selecció social també a la filosofia? S’ha de convertir la filosofia en la selecció dels més aptes, forts i intel·ligents com pretenia Plató? En els darrers anys els exàmens de Selectivitat de filosofia han sofert un seguit de canvis, sense preguntar ni als alumnes (potser no tenen prou criteri) ni als professors (a excepció d’un cop, però amb molt de criteri) quins han de ser els autors examinables, preferibles, interessants, imprescindibles i recomables per adquirir un cert esperit crític i reflexiu, que tant es demana avui en dia. Ni tampoc com ha de ser una prova que tendeixi a valorar la capacitat pràctica de l’alumnat de filosofia, en el sentit de saber aplicar els coneixements adquirits a classe.

Un professor de filosofia s’ha dedicat a fer un estudi dels autors i textos proposats a examen. Estaria prou bé, també, fer un estudi de com han anat canviant les preguntes dels exàmens, el grau de participació dels alumnes des que poden triar si es presenten a filosofia o història i els resultats obtinguts. Si algú s’anima, endavant! Els resultats podrien ser sorprenents.

[@more@]1 comment so far ↓

#   Cyric on 10.27.05 at 12:51     

anna, fa temps que et llig però mai t’havia fet cap comentari. pense que tens un dels blocs més interessants de lamevaweb! de veritat. ah i per cert, dins de poc començaré a estudiar J. S. Mill. seguix així!