La filosofia i el món segons J. Ferrater Mora

Avui inicio una nova categoria: filòsofs i filòsofes. No tractaré dels renombrats filòsofs (val a dir que la majoria són homes), dels quals tothom més o menys n’ha sentit a parlar alguna vegada, sinó d’aquells i aquelles altres, els menys nombrats i gairebé gens tingudes en compte, que també mereixen el seu lloc en la […]