De la unitat a la multiplicitat

Els primers filòsofs de l’antiga Grècia estaven preocupats per trobar l’arkhé, el principi explicatiu de la naturalesa. El seu objectiu era reduir la multiplicitat a una unitat per poder fer més comprensible la realitat perceptual. Després de diversos intents (Tales: l’aigua, Anaximandre: l’indeterminat, Anaxímenes: l’aire) es van adonar que no era possible explicar la multiplicitat […]