D’una societat selectiva a la selectivitat de la filosofia

Sens dubte la societat actual és una societat selectiva on només sobreviuen els més forts i els que s’adapten millor a les circumstàncies. El principi selectiu de caràcter darwinià sembla funcionar inexorablement com a mecanisme dinàmic d’evolució social. La pregunta és: s’ha d’aplicar aquesta selecció social també a la filosofia? S’ha de convertir la filosofia […]