Un món ideal?

Quin seria el món ideal? El món perfecte? Existeix? Què és la perfecció? Plató ho tenia molt clar, el seu món perfecte no era el món sensible, el que podíem percebre a través dels sentits, perquè els sentits ens mostraven un món canviant, mutable, contingent, on les coses eren i després deixaven de ser. El […]