Disculpes

Quan una acció s’ha fet incorrectament i un altre ha estat perjudicat pel que s’ha fet, el més normal és disculpar-se. Suposem el cas d’un windsurfero de platja novato que sense voler ens dóna un cop amb la planxa, el que esperem és que com a mínim es disculpi i digui que no ho tornarà […]