La intuïció

A vegades tenim intuïcions sense saber explicar com és que les tenim. Intuïm que un fet o un esdeveniment serà d’una manera o d’una altra, intuïm que tindrem un bon dia, que no ens tocarà la loteria, que sortirà tal tema en un examen, que farà sol o que tornarà a fer calor. Fins i […]