Els defectes

Ahir al Cafè filosòfic de Girona el tema que es va tractar era el dels “Defectes”. Haig de reconèixer que d’entrada ja vaig tenir un defecte, arribar tard. Segons un dels contertulians, la impuntualitat era un defecte. En canvi per altres no ho era. La qüestió era què s’havia d’entendre per defecte i si sabem […]