La filosofia en els weblogs

Un dels darrers comentaris al post anterior on es demana més nivell, m’ha fet plantejar la qüestió de com ha de ser la filosofia en els weblogs. Realment es tracta de fer una filosofia de nivell? I què és el nivell? Quan s’estableixen nivells, es jerarquitza, s’estableixen paràmetres de comparació, on uns estan més amunt […]