Futbol i Filosofia

En principi els conceptes de “Futbol” i “Filosofia” es podrien entendre com incompatibles, però ho són realment? Es podria dir que el futbol té la seva pròpia filosofia. El que no es pot dir segurament és que la Filosofia tingui el seu futbol, tot i que fa uns anys els del grup Monty Python van fer una simulació de partit de futbol entre diferents filòsofs prou divertida. Es veia per exemple el cínic Diògens tirat per la gespa passant de tot, a un Descartes dubtant sobre l’existència real de la pilota, a un Sòcrates que no sabia res de la pilota, a un Pirrò que no tenia clar si havia de xutar o no i a un Kant criticant totes les accions arbitrals. Més o menys era així, no ho recordo massa bé.

De totes maneres parlar de la filosofia del futbol, potser no sigui del tot correcte. Més aviat s’hauria de parlar de la tècnica del futbol o de l’estratègia. Una altra cosa, suposo, seria fer una interpretació filosòfica del futbol, aleshores es pot dir que és una acció col·lectiva, perquè hi participen més d’una persona (un partit de futbol individual o entre dues persones podria arribar a ser molt estressant, tot i que no impossible). També es pot dir que aquesta acció col·lectiva tant és cooperativa (entre els diferents jugadors de l’equip), com competitiva (entre els diferents equips). Aquest tipus d’acció també es podria aplicar a vegades a la Filosofia quan diferents filòsofs investiguen conjuntament col·laborant o competint entre ells. Un exemple d’aquesta col·laboració-competició la tindríem en l’antiga Àgora socràtica i actualment en alguns fòrums d’Internet i en grups d’investigació presencials.

Una altra qüestió que es podria plantejar és si es tracta d’una acció física o mental, i si és una barreja d’ambdues, quina predomina més. En aquest sentit es podria establir una diferència amb la Filosofia on d’entrada predomina més l’acció mental i menys la física (encara que hi ha un desgast neuronal considerable, depèn de quina Filosofia es tracti) i en canvi en el Futbol predomina més l’acció física i menys la mental (clar que s’hauria de distingir entre diferents tipus de jugadors, n’hi ha que pensen més que els altres, sobretot els més bons).

El Futbol no deixa de ser un simple joc, on uns guanyen i altres perden, i la Filosofia? Es pot considerar també com un joc? Un entreteniment per al pensament, on unes idees s’imposen per damunt d’unes altres? En certa manera es podria respondre que també és un joc mental.

Per últim, tot i les relacions que es poden establir entre la Filosofia i el Futbol i aquesta pot ser una de les diferències més notables, es diu que el Futbol és una passió de multituds. Es pot dir el mateix de la Filosofia? Malauradament, em penso que no.

[@more@]