Dialèctica vital

En un moment o en un altre, vulguem o no, ho desitgem o no ho desitgem de cap manera, és possible (a vegades, inevitable) que es produeixi una ruptura, una dislocació, un trencament o escissió entre dues o més parts. El resultat és la separació, el distanciament entre dues o més persones, grups, partits polítics… […]