Discriminacions

Avui llegia en un diari un article que explica com encara actualment les professores d’universitat estan discriminades en la seva feina i que s’està intentant crear un pla d’acció per solucionar-ho, com també s’explica en un altre article. Malgrat ens pensem que s’ha aconseguit una igualtat entre homes i dones, realment es pot constatar com […]