Ser o no ser filòsof

En resposta a un dels comentaris de l’anterior post que negava o bé posava en dubte el fet que Francesc Pujols fos filòsof, i aprofitant l’inici de curs de la matèria de filosofia a l’Institut, plantejo les següents preguntes, que al mateix, temps faig extensives a tothom qui les vulgui respondre: Què vol dir ser filòsof? Qui és filòsof? És filòsof qui ha estudiat a la facultat de filosofia? És filòsof qui ha llegit molts llibres de filosofia o de filòsofs? No serà tothom filòsof? És que hi ha diferents categories o estatus filosòfics?

Alguns filòsofs, diuen que d’alguna manera tothom és filòsof, o no?

"Tots els homes són filòsofs perquè, d’una manera o d’una altre, tots adopten una actitud enfront la vida i la mort. Hi ha qui pensa que la vida no té valor perquè té un final. No pensen que també és possible l’argument oposat: que si la vida no tingués un final no tindria valor, que és, en part el perill, sempre present de perdre-la el que ens ajuda a donar-nos compte del valor de la vida." K. Popper

[@more@]3 comments ↓

#   [TdQ] on 09.13.05 at 22:11     

És filòsof tot aquell ésser humà capaç de crear una interpretació personal de la realitat, és a dir, una filosofia que l’ajudi a comprendre el món sense crosses alienes, sinó mitjançant el seu punt de vista individual, subjectiu i lliure.

Per això els filòsofs no abunden, son ‘rara avis’.

P.S. I afegiria que aquesta “filosofia pròpia” ha de servir-li per a ser feliç. Un filòsof infeliç es refuta a si mateix.

Signat: [TdQ]

#   Agustí on 09.14.05 at 1:03     

Estic força d’acord, però, no podriem dir que també la filosofia és una crossa? és una crossa que es recolza en la raó i no en la fe, en la lògica i no en la retòrica, el que vulguem. Però, no és també una crossa? No és de fet, l’eina que ajuda l’home curiós a interpretar i a interpretar-se millor?

#   Xavi on 09.14.05 at 14:08     

Hola a tothom, abans de tot dir que la pregunta a què ens estem referint arrossega un problema dificultós d’assimilar, encara en el nostre temps: el problema del ser. Si jo dic que sóc arquitecte, la qüestió també se’ns planteja borrosa, oi? El cas és que estem tocant el problema ontològic de la filosofia, i no hi ha espai per esplaiar-s’hi. Responent-te, diré que tots som potencialment filòsofs, però no ens podrem anomenar així fins que no fem una filosofia, és a dir, deixem al descobert la veritat de quelcom cercada radicalment. No et resolc res, és veritat, el cas és difícil d’explicar, ja ho he dit, serà qüestió que en parlem. Respecte TdQ: no l’has encertat, el que tu dius ho fa tothom sense excepció.

PD: Sòcrates ja ho deia que tothom pot ser filòsof, i Popper arrossega el problema dels valors per manca de filosofia, però això ja és estendre’m.