Ser o no ser filòsof

En resposta a un dels comentaris de l’anterior post que negava o bé posava en dubte el fet que Francesc Pujols fos filòsof, i aprofitant l’inici de curs de la matèria de filosofia a l’Institut, plantejo les següents preguntes, que al mateix, temps faig extensives a tothom qui les vulgui respondre: Què vol dir ser […]