El pas del Logos al Mite

Tot sovint s’explica l’origen de la filosofia a Occident amb l’expressió més o menys afortunada: El pas del Mite al Logos. A Grècia aproximadament al segle VII a.n.e es produeix la confluència de diversos factors que provocaran un canvi en la manera de pensar. Els Grecs com a bons comerciants entren en contacte amb altres […]