La societat del treball

Avui és el dia del treball, però què vol dir el terme treball? Com és que avui en dia s’ha infravaloritzat tant el treball, com si fos una càrrega feixuga que ningú vol fer? Suposadament el terme treball vindria del concepte “tripalium” del llatí, que es refereix als tres pals que servien per subjectar els bous quan se’ls ferrava. Per tant, en principi es pot dir que té una connotació de tortura. Tanmateix, els antics romans distingien entre labora i opus, el primer era el treball que s’anava fent i l’altre l’obra acabada.

Per K. Marx el treball ha de dignificar l’humà, perquè és el que ens distingeix dels animals. En el treball l’humà s’hauria de sentir realitzat, però en la societat capitalista industrial no és així, tot el contrari, el treballador se sent alienat amb el treball. El treball es converteix en una font d’explotació.    

"A causa de la divisió del treball i de l’extensió de la maquinària, el treball dels proletaris ha perdut tot caràcter independent, i amb això tot atractiu per als treballadors. Aquests es converteixen en un mer accessori de la màquina, dels quals només s’exigeix el moviment de mà més simple, més monòton, més fàcil d’aprendre. Les despeses que provoca el treballador es limiten, per això, quasi només als queviures que li calen per a la seva manutenció i per a la reproducció de la seva espècie.  El preu d’una mercaderia, però, i per tant el del treball, és idèntic als seus costos de producció. En la mateixa mesura que la repugnància al treball augmenta, disminueix el salari.  Encara més, en la mesura que augmenta la maquinària i la divisió del treball, augmenta la massa del treball, sigui per un augment de les hores de treball, sigui per l’augment del treball exigit en un temps donat, per l’acceleració de la marxa de les màquines,… " Manifest del partit comunista, Cap. 1 burgesos i proletaris.

 

En els nostres dies la situació no ha canviat gaire, n’hi ha que potser sí se senten realitzats amb el seu treball. Tot i això, l’explotació continua i de manera brutal en els països en desenvolupament. Nens obligats a treballar, noies adolescents encadenades a les màquines… Clar que algú pot dir, si no fos així no tindrien per menjar, les noies s’haurien de prostituir… I no deixo de preguntar-me, tot plegat no podria ser d’una altra manera? 

 

[@more@]