Una societat transparentment intransparent

Després de contemplar les imatges que ofereixen de Sadam Hussein en calçotets es podria posar en dubte el que va dir G. Vattimo en el seu llibre La societat transparent: En comptes d’avançar cap a l’autotransparència, la societat de les ciències humanes i de la comunicació generalitzada sembla orientar-se cap al que d’una manera aproximada […]

Temps de flors

A Girona avui finalitza el temps de flors, però el ram que em van regalar divendres els meus alumnes de segon de batxillerat sempre restarà en el meu cor. [@more@] Tweet