La societat del treball

Avui és el dia del treball, però què vol dir el terme treball? Com és que avui en dia s’ha infravaloritzat tant el treball, com si fos una càrrega feixuga que ningú vol fer? Suposadament el terme treball vindria del concepte “tripalium” del llatí, que es refereix als tres pals que servien per subjectar els […]