I si parlo de sexe?

Potser aquest bloc tindria més visites i més comentaris, si parlés de sexe. Tindrà raó Freud? El que desitgem, el que cerquem de manera instintiva no és la realització personal, sinó el pur i simple plaer. Ens dominen els instints més bàsics: EROS i THANATHOS. No podem fer gairebé res per fugir-ne, a menys que […]