Errare humanum est?

Normalment es fa servir l’expressió “errar és humà”, però només els humans ens equivoquem? Els animals no s’equivoquen mai? I les màquines? Fa unes quantes setmanes que el meu ordinador emet senyals d’error quan el connecto a Internet. A vegades apareixen pantalles blaves indicant que alguna cosa no va bé, en d’altres es queda com […]