Una societat racista?

El passat dia 21 es va celebrar el dia contra el racisme. Fa un any vaig escriure en aquest mateix bloc un post dient que en el fons tots som racistes, però que si volem podem no ser-ho. Només es necessita una mica de bona voluntat, com probablement diria Kant, el filòsof del segle XVIII, si visqués en els nostres dies, o no?

"Per consegüent, tocant a allò que jo he de fer a fi que la meva voluntat sigui moralment bona, no necessito pas cap sagacitat de gran abast. Inexpert, pel que fa al curs del món, incapaç de copsar tots els successos que s’hi esdevenen, em basta preguntar-me: pots tu voler també que la teva màxima esdevingui una llei universal? Si no pots voler-ho, la teva màxima és rebutjable, i això certament no pas a causa d’un perjudici que pot resultar-ne per a tu o fins i tot per als altres, sinó perquè com a principi no pot escaure a una legislació universal possible."

I. KANT: Fonamentació de la metafísica dels costums, primera secció.

L’altre dia em van enviar un article de Le Monde on s’exposen els resultats de les darreres enquestes realitzades a França en referència a les actituds o pensaments racistes. El resultat és que el racisme va en augment i que també ha augmentat considerablement la indiferència vers actes i conductes racistes. No sé què és pitjor si el fet que cada vegada hi hagi més racisme o que no es faci res per eliminar-lo. Podria ser que ho acabéssim acceptant? Com si el fet de ser racista formés part de la societat?

Tornant a la pel·lícula Crash, en ella també podem observar com la societat en el seu conjunt està acceptant, cada vegada més, les actituds racistes. Des del principi ens mostra diferents actituds racistes: com la de la noia blanca que quan veu una parella de nois de color en un barri benestant, s’apropa més a la seva parella buscant protecció. Els nois, que s’estaven queixant de com els havien tractat en el bar, per culpa del seu color de pell, es burlen de l’actitud de la noia. Pocs minuts després els mateixos nois roben el cotxe a la mateixa parella. Com volen dir, ho veieu, en el fons l’actitud de la noia estava justificada. Encara que aquest no és el missatge que vol transmetre la pel·lícula, sinó tot el contrari.

Podríem trobar altres exemples d’actituds racistes en pel·lícules com “Do the right thing” de Spike Lee o “Higher Learning” de John Singleton. En totes elles es mostren actituds racistes, de desconfiança i odi en vers els que són diferents pel seu color de pell o nivell social. Perquè el nivell social també influeix. I molt! Si un és ric el color de la pell o el seu origen geogràfic deixa de tenir importància, però si és pobre, ja ha begut oli. En totes aquestes pel·lícules el missatge és: les actituds racistes només condueixen a la violència i s’han de suprimir completament. El com suprimir-les ja és més difícil. Potser caldria canviar la societat?

[@more@]