Física o metafísica

En les darreres investigacions sobre el macrocosmos i el microcosmos, la Física està arribant a resultats curiosos o si més no sorprenents. Uns resultats que condueixen paradoxalment a la metafísica, és a dir, a parlar de l’invisible, del que no és material. Els components últims dels àtoms són unes partícules sense càrrega d’energia ni matèria. […]