Una societat ketchup i darwinista

Aquesta darrera setmana a la UdG es va fer un cicle de conferències sobre els Estats Units, que havien de servir per comprendre el món en què vivim, perquè segons els organitzadors només es pot comprendre si primer comprenem els Estats Units. Idea que no comparteixo del tot, perquè penso que calen més paràmetres per […]