Els altres

Sempre ens identifiquem amb alguna cosa, ja sigui un país, una terra, un grup social, una família. Identificar-se implica sentir-se formant part d’algun tot que supera la simple existència individual. En part necessitem sentir-nos part d’un tot. Necessitem formar part d’un nosaltres que es distingeix d’uns altres. El problema és quan el tot esdevé conflicte […]