Perduts en els conceptes

Mentre em dedico a llegir alguns blocs m’adono que cada vegada estem més perduts en les paraules, en els conceptes. Com va dir Nietzsche el llenguatge ens enganya, perquè ens pensem que les paraules reflecteixen la realitat i no és així. Conceptes com Bellesa, Bondat, Coneixement, Amor… no són més que “metàfores oblidades que han perdut la seva força sensible”. El que succeeix és que hem oblidat el caràcter metafòric dels conceptes i hem pretès trobar la forma o “eidos” de la realitat. Nietzsche posa en dubte que amb els conceptes copsem la vertadera realitat de l’ésser, perquè aquest és esdevenir i canvi. A través de les paraules i dels conceptes no es pot penetrar en l’origen de la realitat, de la vida, perquè aquesta és canviant i fugisera. El llenguatge pot ser un parany per entendre la realitat i ens pot enganyar. Tanmateix no en podem prescindir.

"Em pregunta vostè quines coses són idiosincràsia en els filòsofs?… Per exemple, la seva falta de sentit històric, el seu odi a la noció mateixa d’esdevenir, el seu egipticisme. Ells creuen atorgar un honor a una cosa quan la deshistoritzen, sub specie aeterni (des de la perspectiva de l’etern) —quan en fan una mòmia. Tot el que els filòsofs han manejat des de fa mil·lennis han estat mòmies conceptuals; de les seves mans no va sortir viu res real. Maten, omplen de palla, aquests senyors idòlatres dels conceptes, quan adoren —es tornen mortalment perillosos per a tot, quan adoren. La mort, el canvi, la vellesa, com també la procreació i el creixement són per a ells objeccions —fins i tot refutacions. El que és no esdevé; el que esdevé no és… Ara bé, tots ells creuen, fins i tot amb desesperació, en el que és. Però, com que no poden apoderarse’n, busquen raons de per què se’ls escapa. «Hi ha d’haver una il·lusió, un engany en el fet que no percebem el que és: on s’amaga l’enganyador?» —«Ho tenim, criden joiosos, és la sensibilitat! Aquests sentits, que també en altres aspectes són tan immorals, ens enganyen sobre el món vertader.» NIETZSCHE, El crepuscle dels ídols

[@more@]