Sartre, Descartes i Freud

Què tenen en comú J.P. Sartre, R. Descartes i S. Freud? Doncs, que s’han dedicat a pensar, que se’ls ha otorgat la categoria de filòsofs (Freud entre cometes) i que avui tots tres són notícia. El primer per celebrar-se el centenari del seu naixement, i els dos següents perquè han estat els autors de la […]