Motius i causes

Mentre llegia en un diari com un home d’Elx matava suposadament a cops de martell la seva dona i els seus dos fills, he pensat primer: que s’ha de ser un bèstia o un boig per fer una acció d’aquesta mena; i segon: en quins motius tenia l’home per fer aquesta brutal acció. Suposo que devia tenir els seus motius encara que aquests no justifiquen de cap manera l’acció comesa. És evident que tota acció, en tant que conscient i voluntària té uns motius (desitjos, sentiments, supòsits…) que condueixen a realitzar-la. Els motius constitueixen la causa que explica l’acció i també la seva finalitat. Tot i que molt sovint es confonen, perquè la causa sol coincidir, molts cops amb la finalitat per la qual l’acció ha estat duta a terme.

És convenient però, distingir entre causes com a condicionants de l’acció, que empenyen a actuar i causes que determinen l’acció, en el sentit que no es podria actuar d’una altra manera. Quan es parla d’accions humanes s’utilitza el concepte de causa com a condicionat, perquè en cas contrari s’estaria anul·lant la llibertat, perquè no podríem escollir actuar d’una manera diferent de com actuem. És a dir no es pot fer servir el concepte de causa com a determinant de l’acció com es fa en la ciència, en aquest cas la causa de l’acció és la que la condiciona, però no la determina. De tal manera que la causa que ha provocat l’acció d’aquest home no sempre ha de conduir a realitzar l’acció final i al revés, l’acció realitzada pot tenir altres causes. Aleshores es parla de motius més com raons que no pas com a causes de les accions, però no en el sentit de justificar sinó de condicionaments de l’acció.   

Suposem doncs que tenia els seus motius per fer-ho, la qüestió és com es pot arribar a ser tant bèstia i dur a terme accions d’aquesta mena? Quins motius poden conduir a una persona a realitzar tals accions? Actuava lliurement? Quins condicionaments han intervingut?

"Tot el que fem forma part de la nostra conducta, però no tot el que fem constitueix una acció. Mentre dormim, fem moltes coses: respirem, suem, ens girem, premem el cap contra el coixí, somiem… Totes aquestes coses les fem inconscientment, ja que dormim. Les fem, però no ens n’adonem, no som conscients que les fem. Aquestes coses que fem inconscientment no les anomenarem accions. Reservarem els terme acció per a les coses que fem conscientment, adonant-nos que les fem."  J. Mosterin  Racionalitat i acció humana

 

[@more@]2 comments ↓

#   Cyric on 04.13.05 at 19:35     

molt ben explicat, i molt ben escollides les tires còmiques

#   TdQ on 04.14.05 at 8:07     

Deixa’t, xiqueta, de filosofades aitiològiques… Com diria el nostre amic comú Segimon Freud: TÀNATOS regna, TÀNATOS impera, TÀNATOS assetja, TÀNATOS aguaita rere qualsevol detall, rere qualsevol cantonada… per aagafar un martell i destrossar EROS.