Qüestió d’espai?

La ministra de la Vivenda diu que els joves poden tenir prou per viure amb un apartament de 30 metres quadrats. Es pot viure en un espai tant reduït? En tot cas es pot dormir i poca cosa més. Ara bé, tot és qüestió d’espai. L’espai el podem concebre des de diferents perspectives: Des d’una […]