El món físic: de què estan formades les coses?

Aquesta és la meva teoria (entesa com a interpretació possible) sobre el món físic. No és una teoria interpretació gaire original, sinó que ha estat elaborada a partir de diferents informacions que he obtingut de diferents llibres que tracten sobre el tema.   El món físic estaria format per dues realitats: Realitat objectiva a nivell micro = matèria + […]