Llençats al món

Estem aquí, no sabem per quan temps ni per què i ni tant sols per a què. Només sabem que sabem molt poques coses. Una de les que sabem és que la vida és l’únic que tenim mentre estem aquí, en aquest món i que un dia morirem. En qualsevol moment podem deixar d’existir, sense […]