Un món disfuncional

Que el món no funciona, fa temps que els que tenim més d’un dit de front ja ens hem adonat.  El pitjor és quan no funcionen les coses més simples com aquest bloc. Fa dies que volia escriure, però no hi podia accedir.  Avui finalment,  he pogut entrar i escriure aquest missatge.  Coses de la tècnica o dels tècnics? Certament la tècnica a vegades pot fallar i els aparells deixar de  funcionar, però quan els tècnics també fallen, aleshores poca cosa s’hi pot fer, només esperar a que ho puguin arreglar o bé comprar un aparell nou si és que s’ha espatllat i els tècnics no venen o volen reparar-ho o, en altres casos, com en el mal funcionament del servidors dels blocs i  mentrestant ho arreglen obrir un altre bloc. http://creacio-filosofica.blogspot.com 
Ja ho va dir fa temps Snow al parlar de l’existència de dues cultures cada vegada més diferenciades i separades: una més científica i una altra més humanística. Avui en dia podríem parlar de dues cultures: la de la tècnica i els tècnics, per una banda i la dels que depenen dels tècnics o de la tècnica, per altra.
El pitjor de tot és quan la mateixa vida depèn de la tècnica, d’aparells que permeten seguir vivint, si és que es pot dir així, o malvivint. Aleshores, és quan la tècnica esdevé un dilema difícil de solucionar.