La societat del negoci

Negociar implica un intercanvi i segons l’enciclopèdia catalana consisteix en tractar (d’un afer) mútuament amb un altre o amb altres per procurar de resoldre’l favorablement, arribar a un acord. Una altra cosa és el negoci entès com una activitat econòmica duta a terme amb afany de lucre. En la societat actual és important saber negociar […]