Moments difícils

"Tot allò que els filòsofs han vingut manipulant des de fa mil·lenis eren mòmies conceptuals; cap realitat en sortia viva de les seves mans. Maten i dissequen aquests idòlatres dels conceptes tot allò que adoren. Tots ells creuen, fins i tot amb desesperació, en l’Ésser. Però com no l’aprehenen, busquen raons que expliquen per què els és escamotejat. ¿On és l’enganyador?… És la sensualitat. Els sentits que també, a més, són tan immorals, ens enganyen sobre el món vertader. Sentència: cal emancipar-se de l’engany dels sentits, de l’esdevenir. Cal ser filòsof mòmia." F. Nietzsche: Com es filosofa a martellades "la raó de la filosofia".

[@more@]