Intencions o resultats?

Existeixen diferents maneres d’interpretar i avaluar moralment una acció, per exemple: segons les intencions o els resultats. En el primer cas es pot partir d’una interpretació kantiana de l’acció moral, en el segon pot servir l’utilitarisme de Mill. Si es tenen en compte les intencions: una acció és bona si ha estat realitzada amb bona […]