Audiopost filosòfic

Aquest és un experiment d’audiopost filosòfic i no sé si funcionarà bé, perquè no he seguit les indicacions de TdQ que molt amablement ha dedicat un post a explicar com s’ha de fer. He fet servir un arxiu wav a veure si funciona. De moment només ho he provat amb un dels diàlegs de Plató que pot ser adient a les triparticions polítiques del nostre país i d’un estatut que no acaba de perfilar-se. La veu ha estat distorsionada i potser hi ha molt de soroll de fons. Escoltar text

"- Quan l’ànima tota sencera i sense cap rebel·lió segueix la part filosòfica, cadascuna de les parts realitza el que li és propi, i és justa. A més a més, cadascuna pot gaudir dels plaers respectius, és a dir, els millors i, en la mesura del possible, els més vertaders.

– Exactament.

– Però quan s’imposa alguna de les altres parts, el resultat és que no assoleix el seu propi plaer i obliga la resta de l’ànima a perseguir un plaer aliè i no vertader.

– És així, digué.

– Per tant, el que estigui més allunyat de la filosofia i de la raó, és el que obtindrà en més gran mesura resultats d’aquesta mena?

– Ben cert. "

PLATÓ República , 586e-587a

[@more@]2 comments ↓

#   [TdQ] on 08.27.05 at 15:43     

Bé, Anna, bé… te n’has sortit! Ara volem la veu sense distorsionar, eh…

#   Marc Corbera Mestres on 08.27.05 at 18:05     

Sí, està força bé…

Suposo que en el temps de Plató també hi havia tripartits… però en comptes de dividir el país ens dividien la nostra ànima… Ocurrent, sí.